Peptask ve Organizasyon

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Organizasyon Çalışanlarınızı  Peptask ile ortak bir platformda buluşturabilirsiniz!

Organizasyonlar; çalışanlarının gelişim ortamını tanımlayan, bunu sağlayabilmek için kültürlerini buna göre yaratan organizasyonlar olarak tanımlanabilir. Saha da çalışan organizasyon ekipleri sürekli birbirleri ile iletişim içinde olmalıdır. Organizasyon  ekibinin görevlerini görebileceği, herkesle aynı anda iletişim kurabileceği bir platforma ihtiyacı var.  

Peptask tam olarak bunu sağlıyor! Organizasyon ekibi neye ihtiyaç duyar?

  • Tavizsiz bir dürüstlük

Peptask ile organizasyon ekibinizden emin olabilirsiniz. Saha da verdiğiniz görevleri takip edip,zaman yönetimini çok iyi bir şekilde kullanın !

  • Etkili bir iletişim alanı

Çalışanlar yapacakları işi tek bir ekrandan görüntülüyebilir. Birbirleriyle mesajlaşıp bilgi aktarımı sağlayabilir. İşler aksamadan iş takibini sağlayıp sonrasında çalışanların istatistiğini görüp verimliliği arttırmanız peptask ile mümkün.

  • Şeffaflık ve paylaşım

 En az güç, emek, araç ve gereç kullanılarak en kısa zamanda istek ve ihtiyaçları en iyi bir biçimde  gidermek amacı güden organizasyon sürecinin ardından, bir işletmenin amaç ve hedeflerine  erişebilmesi , harekete geçirilmesi  işletmenin amaç ve hedefleriyle uyumunu kontrol etmek olarak özetlenebilir.

Organizasyon ekibini tek ekran ile yönetin!

Yazılım sayesinde Telefon konuşmaları veya mesajlaşmalar yerine sistemli çalışma ile operasyonlarınızı kolaylaştırın. Görevlerinizi ,görevlerinizin aşamalarını belirleyin, şablon oluşturun bunlar ile ilgili notlar alıp dokümanlar ekleyin ve ortak bir hafıza oluşturun. İnternetinizin olduğu her alanda, her yerde  uygulamayı kullanabilirsiniz.

Organizasyon işinde yaşanan zorluklar ve Peptask ‘ın sunduğu çözümler

İşletmelerin organizasyon yapısı, belli bir amaç doğrultusunda kişiler üzerinde doğan yetki ve sorumluluklara dayanır. Organizasyon sürecinde ortaya çıkan yapı, formel ya da informeldir. Formal yapı; sınırları belli olan, görev tanımı net bir şekilde yapılmış organizasyonu ifade eder. İnformel yapı ise görev tanımlarının net olmadığı, karşılıklı güvene dayanan, katı bir iş bölümü içermeyen yapıdır. İnformel yapı bütün organizasyon içinde sorunlara neden olur.

Peptask tam bu noktada devreye giriyor.

İşletme sahibi, istediği tüm görevleri uygulamada belirtip aynı platformda çalışanların görmesini sağlıyor.Görevlerini yaptığını fotoğraf döküman vb. ekleyip işletme sahibinin ve tüm ekip arkadaşlarının görmesini sağlıyor.Bu şekilde her şey net ve kayıt altında kalıyor. Başka bir soruna gelelim ; Organizatörler yoğunluktan dolayı planlama konusuna yeterli önemi veremeyebilir. Bu nedenle doğru bir planlama ile üstesinden gelinebilecek sorunlar, daha fazla zaman alabilir. Hem hızlı hem de doğru karar vermenin eskisinden çok daha önemli olması ise herkesin teknolojik ilerlemesi ve zaman kaybetmemesi. Peptask planlarınızı ve gelecekteki görevlerinizi kayıt altına alır. Gelen bildirimler sayesinde görevlerinizi unutmadan eksiksiz işinizi tamamlayabilirsiniz.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Çalışan Yönetimi

Şantiyedeki İnşaat Ekiplerinde İletişimi Geliştirmenin 9 Yolu

Yöneticiler, günlük operasyonlarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırırlar. Çalışanlarınız, yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla iletişim kuracak araçlara sahip değilse, güvensiz ve üretken olamazlar.İnşaat, çalışanlarınız için

Çalışan Yönetimi

İşletmeniz İçin Doğru Seçim: Peptask

Bir işletme sahibine, “Sizin için en zor olan ve tamamlamanız için çok zaman alan görev nedir?” Muhtemelen, yöneticilerin %99,99’u bunun çok yönlü bir çalışan programı

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch