İnşaat saha yönetimi yazılımı

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yazılım Çözülümleri Peptask ile Saha Ekiplerinin Görevlerini Yönetin!

İnşaatınızdaki ekip arkadaşlarınızın farklı konumlarda çalışması bazı iletişim problemlerine yol açabilir. Karmaşık şantiye şartlarını yönetmek için zamanı da doğru yönetmek gerekir. Yetkili kişi tüm sahaya hakim olamaz parçanın biri projenin bir tarafında ise diğeri bir deponun içinde olabilir, hal böyle olunca görevler çoğu zaman aksayabilir.

Peptask şöyle bir çözüm sunuyor! Peptask yazılımı size online olarak saha ekiplerinizi, şantiyenizi yönetme ve takip etme imkanı sunuyor. Şirket içi, şantiye ya da proje bazında görevli kişiler aynı çatı altında toplanıyor. Örnek verirsek; Yetkili kişi görevleri belirliyor ve şantiye de ki herkes aynı anda bunu görüp tüm ekibe yönetim sağlayabiliyor .Tek çalışanı ile işi varsa da onu seçip görevlerini bildiriyor aynı anda mesajlaşabiliyor. Çalışanlar görevlerini tamamladıktan sonra uygulamaya fotoğraf, doküman yükleyerek uygulamaya not alıyor. Böylece boşa zaman harcamamış hatta ekstra zaman kazanmış ve verimliliğinizi arttırmış oluyorsunuz.

Verimlilik

İnşaat sektörü işgücü verimliliği ölçümünün en zor olduğu sektörlerden biridir. Peptask ile hem işgücü verimliliğinden azami fayda sağlayabilir hem de verimlilik ölçümü sağlayabilirsiniz. Saha ekiplerinizin istatistiğini tek tek görmek , kimin ne kadar çalıştığını anlamak ve bunlarla beraber en önemlisi verimliliğinizi arttırmak peptask ile mümkün.

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi bir şirketin baştan uca tüm süreçlerini kapsar ve bu süreçlerin en etkili ve ideal versiyonlarını bulmaya çalışır. Kapsamlı bir çalışma olmasından dolayı geniş bir alana etki eder ve bu nedenle etkili bir süreç yönetimi yapabilmek için bazı konulara özellikle dikkat etmek gerekir.Süreç Yönetimi aşamalarına değinirsek Peptask ile bağlantılı olduğunu görebiliriz.

Planlama ve analiz

Süreç yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir şirketteki mevcut süreçlerin ve bu süreçlerin birbiriyle olan ilişkilerinin bilinmesi gerekir. Süreç yönetiminin ilk aşaması olan planlama ve analiz sırasında şirketin var olan süreçleri detaylı bir şekilde incelenir ve bu süreçlerde görev yapan çalışanların da görüşleri alınarak beklenen çıktılar ve temel performans göstergeleri belirlenir. Şirketteki süreçler için “ne yapılıyor”, “nasıl yapılıyor”, “neden yapılıyor” ve “süreçlerde hangi departman ne tür roller üstleniyor” gibi sorulara yanıt aranır.Peptask’ da bunların hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Kullanılacak uygulamamanın doğru tercih yapılması da süreç yönetiminin seyrini olumlu yönde değiştirir. Çalışanlarınızın görevlerini doğru bir şekilde takibi ve yönetilmesi gibi dijital dönüşümün yolunu açan seçeneklerin kapsama dahil edilmesi süreç yönetiminin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Düzeltme, optimizasyon ve iyileştirme

Peptask’ı izleme ve değerlendirme aşaması sonucunda açığa çıkan veriler ışığında süreç yönetiminde gözlemlenen problemlere bu aşamada çözümler üretilir. Süreç yönetiminin beklenen çıktıları sağlayabilmesi için süreçlerde bu çözümlere uygun şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılır.İnşaat şirketleri yaşayan birer süreç ve sistemler bütünü olduğundan izleme ve değerlendirme aşaması ile düzeltme, optimizasyon ve iyileştirme aşaması süreç yönetiminin döngüsel bir şekilde daima devam eden aşamaları olarak düşünülebilir.

Süreç Yönetiminde Peptask’ın Faydaları Nelerdir?

Hiçbir aşaması atlanmaksızın doğru ve özenli bir şekilde uygulandığında Peptask şirketlere önemli faydalar sağlar.

Verimliliği ve çevikliği artırır.

İyi bir süreç yönetimi işle ilgili kuralların ve süreçlerin her daim izlenebilir ve optimize edilebilir olmasına ortam hazırlar. Buna bağlı olarak süreçlerde oluşan duraklamaların ve gecikmelerinin kaynakları hızlıca tespit edilip kolayca çözüme kavuşturulabilir. Aynı zamanda sürekli değişen dinamik pazarlarda şirketin süreçlerini hızlı ve çevik bir şekilde yeniliklere adapte edebilmesi de sağlanmış olur.

Hatayı azaltırken çalışan motivasyonunu artırır.

Peptask bir yandan hatalar azaltılırken bir yandan da çalışanların efor ve enerjilerini daha verimli konularda kullanabilmeleri desteklenir. Aynı zamanda hem çalışanı hem de müşteriyi mutlu edip, yaptığınız işin kalitesini arttırabilirsiniz.

Kısaca, Peptask ile hatalarınızı azaltıp şirketlerinizde yüksek verime ulaşmak artık daha kolay !

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Çalışan Yönetimi

Şantiyedeki İnşaat Ekiplerinde İletişimi Geliştirmenin 9 Yolu

Yöneticiler, günlük operasyonlarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırırlar. Çalışanlarınız, yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla iletişim kuracak araçlara sahip değilse, güvensiz ve üretken olamazlar.İnşaat, çalışanlarınız için

Çalışan Yönetimi

İşletmeniz İçin Doğru Seçim: Peptask

Bir işletme sahibine, “Sizin için en zor olan ve tamamlamanız için çok zaman alan görev nedir?” Muhtemelen, yöneticilerin %99,99’u bunun çok yönlü bir çalışan programı

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch